Cilji

Glavni namen projekta CYCLECITIES je izvesti prenos izkušenj in izmenjave dobrih praks med evropskimi mesti ter okrepiti znanje s področja integracije kolesarskega prometa v upravljanje prometa v mestih, vse z namenom izboljšanja prometnih razmer in zmanjšanja obremenitev okolja.

Operativni cilji projekta CYCLECITIES so naslednji:
  1. Raziskati (identificirati, analizirati, izmenjati izkušnje) sedanjih praks glede kolesarjenja v mestnih sistemih upravljanja mobilnosti.
  2. Identificirati in analizirati prenosljive ukrepe upravljanja prometa, ki omogočajo vključevanje kolesarjenja v mestni promet in spodbujanje trajnostne mobilnosti mest.
  3. Opredeliti prednosti, slabosti in priložnosti vključevanja kolesarjenja v načrte in upravljanje prometa v evropskih mestih.
  4. Analizirati učinkovitost in stroškovne vidike kolesarske infrastrukture v evropskih mestih.
  5. Vzpostaviti učinkovito metodologijo in podporna orodja za preizkuse in potencialno sprejetje kolesarskih prometnih strategij.
  6. Raziskati, identificirati, doseči soglasje o politiki in okvirnih pogojih, ki lahko prispevajo k večjemu umeščanju kolesarjenja v evropskih programih trajnostne mobilnosti.
  7. Vzpostaviti večjezično, prosto dostopno bazo znanj in izkušenj s področja kolesarjenja v mestih.
  8. Širiti in promovirati projektne rezultate, pridobljene izkušnje in dobre prakse z namenom ozaveščanja o koristih vključevanja kolesarjenja v mestne programe in strategije mobilnosti. 


PARTNERJI
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »