Dobre prakse

Glavni cilj projekta CYCLECITIES je spodbuditi in povečati učinkovito ukvarjanje pristojnih za odločanje s tematiko kolesarjenja v mestih. Pri tem so jim lahko v pomoč različne dobre prakse, ki bodo zbrane in analizirane s strani projektnih partnerjev. Metodologije so namenjene vsem, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo s temo kolesarjenja v mestih.

Metodologija za zbiranje in analizo dobrih praks s področja prostorskega načrtovanja

Metodologija bo osnova za identifikacijo desetih dobrih praks ter za pripravo priročnika za vključitev kolesarjenja v prostorsko načrtovanje mestnega prometa. Najprej bodo zbrane dobre prakse, po evalvaciji pa bo najboljša dobra praksa podrobno predstavljena. Cilj te raziskave je priprava priročnika za upravljanje mestnega prometa, ki bo vključeval rešitve s področja prostorskega načrtovanja. Te bodo omogočile izboljšanje pogojev za kolesarjenje v mestih.

Metodologija za zbiranje in analizo dobrih praks s področja strategij mestnega prometa

Metodologija vsebuje tri korake: identifikacijo, evidentiranje in evalvacijo dobrih praks. S teoretično raziskavo bo zbrano in evalvirano veliko dobrih praks. Najboljše med njimi bodo nato podrobno analizirane in predstavljene. Metodologija bo osnova za identifikacijo dvajsetih dobrih praks z namenom priprave priročnika o uspešnih strategijah mestnega prometa za kolesarjenje v Evropi. Namen zbiranja dobrih praks je razširjanje izkušenj, pridobljenih v času načrtovanja in izvedbe projekta, z namenom promocije kolesarjenja kot varnega in visoko učinkovitega dnevnega prevoza.

Metodologija za zbiranje in analizo dobrih praks s področja preoblikovanja mestnega prometa

Metodologija bo osnova za identifikacijo desetih dobrih praks z namenom priprave priročnika s področja preoblikovanja mestnega prometa v Evropi. Metodologija vključuje tako teoretično raziskavo kot komunikacijo z zainteresiranimi predstavniki lokalnih skupnosti. Namen priročnika je vključiti javnost v trajnostno načrtovanje mestnega prometa.

Metodologija za zbiranje podatkov o obstoječih sistemih za izposojo koles

S to metodologijo, ki vključuje teoretično raziskavo in intervjuje, bodo zbrani in analizirani podatki obstoječih sistemov za izposojo koles v evropskih mestih. Pri tem bodo upoštevana tudi stališča strokovnjakov in ostalih, ki so bili vključeni v načrtovanje in delovanje teh sistemov.
Podatki bodo zbrani za 50-70 različnih sistemov za izposojo koles, od tega jih bo 20-30 podrobneje raziskanih v zvezi z njihovim vplivom in učinkovitostjo na promet v mestih. Dobre prakse z najboljšimi rešitvami načrtovanja sistemov za izposojo koles bodo predstavljene v priročniku.

Metodologija za zbiranje in analizo dobrih praks s področja arhitekturnih rešitev kolesarske infrastrukture

Z metodologijo bodo zbrane dobre prakse s področja arhitekturnih rešitev kolesarske infrastrukture s poudarkom na učinkovitosti, vplivu in prenosljivosti. S tem bo dan vpogled v kolesarjenju prijazni infrastrukturi z vidika arhitekturnega načrtovanja in posledično spodbujanju kolesarjenja v mestih. Predstavljeni bodo najboljši primeri na tem področju in odločilni dejavniki, ki vplivajo na pozitivne spremembe na področju kolesarjenja.
Arhitekturne rešitve kolesarske infrastrukture bodo razdeljene v štiri področja, in sicer: (a) omrežne povezave / kolesarske površine, (b) parkirišča za kolesa, (c) kolesarjenje in javni prevoz, (d) križišča in prehodi. Glede na načrtovane učinke jih lahko razdelimo na (a) varnost, (b) neposrednost, (c) skladnost, (d) privlačnost in (e) udobje.
PARTNERJI
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »