Ozadje

Kolesarjenje je že dolgo poznan, v zadnjem času pa hitro rastoč segment v programih upravljanja mobilnosti v evropskih mestih. Kljub obsežnemu spodbujanju kolesarjenja v preteklih letih, še vedno obstaja velik potencial za nadaljnjo rast in izboljšave. Kolesarstvo ima strateški pomen v programih mobilnosti ter trajnostnem razvoju evropskih mest, saj imajo trenutne ravni uporabe motornega prometa velike negativne učinke.

Prednosti in  koristi, ki jih spodbujanje uporabe koles in povečanje kolesarskega prometa prinaša mestom:

  1. Manj zastojev: 30 % poti, ki se opravijo z avtomobili, je krajših od 3 km, in 50 % krajših od 5 km - 15 minut vožnje s kolesom (EEA Report št. 5/2009). Manjša uporaba avtomobilov in porast kolesarskega prometa lahko vpliva na zmanjšanje cestnih zastojev in s tem povezanih zamud, izgubljenih delovnih ur, porabe goriva …
  2. Večja vrednost za vložen denar: kolesarska infrastruktura v primerjavi z drugimi oblikami transporta nudi odlično vrednost za vložen denar (in vpliv na okolje).
  3. Manjši dodatni stroški: motoriziran promet pomeni velike stroške za posameznike in družbo, tako neposredno (za gradnjo cest in vzdrževanje) kot posredno (zaradi nezgod, onesnaževanja, zastojev…). Ti stroški naj bi po oceni COM 2009/279 dosegali 2,6 % BDP, po drugih šudijah celo 4 % ali 8 %. Premik od avtomobila do kolesa je torej priložnost za velike prihranke.
  4. Nižji ogljični odtis: v Evropi približno 40 % emisij CO2 v cestnem prometu in 70 % drugih emisij nastane zaradi mestnega prometa. Če bi v mestih potrojili delež kolesarjenja, bi do leta 2020 prometne emisije CO2 zmanjšali za 5 %. To bi znatno prispevalo k ublažitvi podnebnih sprememb, in zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv.
  5. Manjša poraba prostora: na prostoru, potrebnem za en avto, je lahko parkiranih 10 koles. En cestni pas lahko sprejme 2.000 avtomobilov na uro ali kar 14.000 koles.
  6. Koristi za zdravje: povečan delež kolesarjenja izboljšuje telesno in duševno zdravje.
  7. Kolesarjenju prijazna mesta privabljajo naložbe in spodbujajo obnove v soseščini: kolesarjenje lahko izboljša kakovost življenja in okolja v mestih in s tem privablja posameznike in podjetja, ki koristijo lokalnemu gospodarstvu.
PARTNERJI
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »