Partnerji

Projekt CYCLECITIES povezuje partnerje s strokovnim znanjem na področju vključevanja kolesarjenja v programe upravljanja mobilnosti (London Borough Merton, Regionalna razvojna agencija za regijo Leipzig,  Mesto Gdansk, Občina Lizbona, Nacionalna tehnična univerza Atene) in partnerje, ki si prizadevajo spodbujati investicije in vključevanje kolesarjenja v lokalne in regionalne programe mobilnosti (Občina Genova, BSC Kranj, Občina Pirej).
 
Skupaj si projektni partnerji prizadevajo za medregionalni prenos izkušenj, znanj, praks, tako znotraj partnerstva kot tudi širše. Prek medregionalnega sodelovanja partnerji pričakujejo koristi od izmenjave medsebojnih izkušenj ter nova znanja, pridobljena iz številnih dobrih praks, ki se izvajajo na področju kolesarjenja.


Grčija

Občina Pirej www.pireasnet.gr – Vodilni partner

Združeno kraljestvo

London Borough Merton www.merton.gov.uk

Italija

Občina Genova www.comune.genova.it

Portugalska

Občina Lizbona www.cm-lisboa.pt

Poljska

Mesto Gdansk www.gdansk.pl

Slovenija

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj www.bsc-kranj.si

Nemčija

Regionalna razvojna agencija za regijo Leipzig www.aufbauwerk-leipzig.com

Grčija

Nacionalna tehnična univerza Atene www.ntua.gr
PARTNERJI
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »